چند راهی برق محافظ برق از جمله لوازمات ضروری در زنگی مدرن امروزی میباشد تبدیل یک پریز برق به چند پریز و تبدیل  سه شاخه خارجی به دو شاخه از دیگر امکانات این محصولات میباشد.

در حال نمایش یک نتیجه